Δωρεά κρεβατιών στο Νοσοκομείο
8 2013
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
15 2013