Βρεφοκομείο Αγιος Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
15 2013
O σύνδεσμος έδωσε τρόφιμα και ρούχα στο ελληνικό παιδικο χωριο
3 2013

O σύνδεσμος παρέδωσε μια ηλεκτρικη σκούπα καθώς και είδη πρώτης ανάγκης στο βρεφοκομείο Αγιος Στυλιανός