Εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου “ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”

O σύνδεσμος τήν Κυριακή 29 Δεκ 2013 έδωσε τρόφιμα σε 100 απορες οικογένειες
29 2013
Karaoke & Stand up comedy απο τον μοναδικό Θανάση Αλφόνσο
10 2014

?????????????

Την Παρασκευή 03 Ιαν 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου “ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”. Στην συνέχεια δόθηκαν τρόφιμα σε 120 οικογένειες.