600 κιλά φρούτα παρέδωσε σήμερα ο σύνδεσμος

Φυλακές
12 2015
THE UNDERWATER Fashion Show
3 2016

600 κιλά φρούτα παρέδωσε σήμερα ο σύνδεσμος.
200 κιλα στο παιδικο χωριό SOS
200 κιλά στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
200 κιλά στο Παιδικό σταθμό ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ