2013 έδωσε τρόφιμα σε 100 απορες οικογένειες

Εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου
1 2017