Δωρεά κρεβατιών στο Νοσοκομείο

Εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου
1 2017