Βρεφοκομείο Αγιος Στυλιανός

Εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου
1 2017