Κοινωνικό Παντοπωλείο

koinoniko pantopoleioΤο Κοινωνικό παντοπωλείο του Συνδέσμου στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις ,συλλόγους και εθελοντές για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας. Καλύπτει τις πρωτογενής ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν.

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Σύνδεσμος Πνοή Ζωής για τα παιδιά προωθεί την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του που εδρεύει στα γραφεία του Συνδέσμου Βούλγαρη 79 , Θεσσαλονίκη.

 Δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή  Διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ.

2. Φωτοτυπία εκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη  Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης

3.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτή.(εκδίδεται αποτο Δήμο)

4. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή  Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συβόλαιο για την εξακρίβωση της διεύθυνσης κατοικίας.

5. Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει).

6. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας , σε ισχύ.

7. Σε περίιπτωση διαζυγίου αντίγραφο διαζευκτηρίου . Σε περίπτωση χηρείας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα των οικονομικά αδυνάμων.

  • Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα 5000€
  • Ζευγάρια ή οικογένειες το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1000€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγοι, τέκνα.
  • Για άτομα με αναπηρία 67% και πάνω , το εισόδημα του δικαιούχου , να μην υπερβαίνει τις 8000€.

*Ως εισόδημα θεωρούμε το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογικό , εφόσον το τεκμαρτό , είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.

 

Η Σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανελέγχεται δυο φορές το χρόνο τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο και θα γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις , αλλαγές και προσθήκες.