Ο Σκοπός μας

Ο Σύνδεσμος έχει ως στόχο τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών , τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα για ποιότητα ζωής των παιδιών.

Στέκεται πλάι στα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Ελλάδα και την Κύπρο γιατί πιστεύει ότι το παιδί και τα προβλήματά του θα πρέπει να είναι κάθε μέρα στη επικαιρότητα…

Σκοπός του Συνδέσμου είναι να παρέχει ηθική ,ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη, σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού και σε παιδιά απόρων οικογενειών. Ακόμη προσπαθεί να διασφαλίσει τη παροχή ρουχισμού και οικιακών ειδών, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη παροχή τροφίμων με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στα παιδιά απόρων οικογενειών. Κανένα παιδί χωρίς φάρμακα και τροφή !!!

 

im3